Informace pro dlužníky

INFORMACE pro (PŘÍPADNÉ) DLUŽNÍKY

paragraf duel nazory iluV roce 2010 a násl. se nám začaly množit případy, kdy někteří naši zákazníci od nás odebírali zboží, ale s placením si již nedělali starosti. Účinkem se míjely naše telefonáty i písemné urgence, a proto jsme přistoupili k intenzivnějšímu vymáhání pohledávek, které v té době již dosahovaly výše několika set tisíc korun. Spoluprací s naším právním zástupcem, rozhodci, soudy a exekutory se nám postupně daří tyto pohledávky vymáhat a proto se výše splatných pohledávek v současné době snížila přibližně na dvě pětiny, přičemž některé případy z této doby jsou dosud v řízení. Pokud se dlužník ke svým závazkům nehlásí nebo se snaží zatajovat majetek, obracíme se i na orgány činné v trestním řízení s podezřením na maření výkonu soudního rozhodnutí apod. Je třeba konstatovat, že ve všech soudních sporech jsme byli až doposud stoprocentně úspěšní a každá žaloba proto vyústila do platebního rozkazu. Přesto chceme upozornit, že pro dlužníky je takovýto postup velmi drahý, protože častokrát náklady soudního řízení a úroky z prodlení převyšují samotnou dlužnou částku. Proto apelujeme na případné dlužníky, aby své závazky nenechávali dojít až do krajnosti, protože taková situace neprospívá dobrým obchodním vztahům, přináší zbytečné vícenáklady a okrádá věřitele i dlužníka o čas, který by oba mohli efektivněji využít na řešení svých obchodních aktivit. Zkrátka DLUŽIT PENÍZE SE NEVYPLÁCÍ a navíc vždy existuje možnost se dohodnout na přijatelnějším řešení úhrady příslušné dlužné částky.
v Úvalech 24. dubna 2012
M. Juna, jednatel